Kalendarium


 • Tidigareläggande av kvartalsrapport

  11 maj 2018

 • Rapportering Q1

  15 maj 2018

 • Årsstämma

  15 maj 2018

 • Delårsbokslut kvartal 2

  29 augusti 2018

 • Delårsbokslut kvartal 3

  15 november 2018

 • Bokslutskommuniké 2018

  20 februari 2019