Allgon utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen. Våra kunder möter oss genom bolagen Tele Radio och Åkerströms.

Hållbarhetsrapport 2021

Allgonkoncernen med dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio har ett viktigt uppdrag i att skapa en säker och användarvänlig arbetsmiljö för industrikunder. Det gör vi genom våra unika lösningar för industriell radiostyrning som effektiviserar såväl produktion som logistik. För oss är […]

Tele Radio startar nytt dotterbolag i Japan

I syfte att ytterligare utöka Tele Radios globala närvaro och förbättra sin tillgänglighet i Asien har Tele Radio beslutat att starta ett nytt dotterbolag i Kyoto, Japan. Dotterbolaget i Japan, Tele Radio Japan LLC, bildades den 14 januari. Närvaron i […]

Applikationsspecialist till Tele Radio AB

Allgons dotterbolag Tele Radio AB söker en applikationsspecialist för affärssystemet Microsoft Dynamics 365 till dess huvudkontor i Göteborg. Tele Radio behöver en medarbetare som dagligen stöttar och höjer kompetensnivån för medarbetarna. Läs mer om tjänsten här.

Fler inlägg