Allgon utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen. Våra kunder möter oss genom bolagen Tele Radio och Åkerströms.

Fortsatt tillväxt kräver nytänkande inom Allgon Group

Göteborg den 18 november 2022 2021 tillsattes Ola Samelius som ny VD för Allgon, parallellt med sin VD-position på Tele Radio. Hans uppgift är att med tydliga mål sätta en solid och hållbar ledningsstruktur för Allgon och dotterbolagen Tele Radio […]

Allgon öppnar i New-Zealand

Göteborg, den 9 november 2022 Allgon stärker nu ytterligare sin internationella ställning på marknaden för radiostyrningssystem. Efter öppnandet av Tele Radio Ireland Ltd. tidigare denna månad öppnar Tele Radio Group, ett dotterbolag och starkt varumärke tillhörande Allgon, även ett dotterbolag […]

Fredrik Svensson börjar som COO på Allgon Group

Göteborg den 9 november 2022 Svensson, som började i Tele Radio Gruppen som Supply Chain Manager i oktober 2021, utsågs nyligen till Chief Operational Officer på Allgon AB. Allgon AB äger dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms och är en global […]

Fler inlägg