• Världsledande
  inom
  industriell
  radiostyrning

 • Världsledande
  inom
  industriell
  radiostyrning

 • Världsledande
  inom
  industriell
  radiostyrning

 • Världsledande
  inom
  industriell
  radiostyrning

Allgon utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen. Våra kunder möter oss genom bolagen Tele Radio och Åkerströms.


Finansiella rapporter

Visa tidigare

Nyheter

Visa tidigare

Kalendarium

 • Financial hearing

  29 november 2018 Live webcast, kl.10.00 | Financialhearings.com

 • Delårsbokslut kvartal 3

  29 november 2018

 • Bokslutskommuniké 2018

  28 februari 2019