Afv: Signalerar tillväxt igen

Allgon
Fiskare med radiostyrning - Allgon går mot tillväxt

Tidningen Affärsvärlden publicerade nyligen en analys av Allgon i samband med Q2-rapporten. Man konstaterar att bolaget överträffat förväntningarna, speciellt i samband med de förväntade effekterna av pandemin. Nu satsar Allgon på tillväxt.

”Nu har halvårsrapporten kommit. Kort sagt infriades inte våra farhågor.”

Daniel Svensson – Affärsvärlden.

Utvecklingen under kvartalet

VD Johan Hårdén är påtagligt nöjd med utvecklingen. Efterfrågan har ökat i kundledet och även om den inte är helt normaliserad nu tidigt i Q3 så bedöms det att värsta över. All personal har återgått till 100% arbete och bolaget tänker återuppta sina expansionsplaner:

  • Tillväxt: Minst ett nytt dotterbolag ska etableras i en ny geografi innan 2020 är slut
  • Ambitioner: Förvärva fler bolag inom radiostyrning

Utvecklingen under krismånaderna visade värdet av den struktur som Allgons dotterbolage Tele Radio byggt upp med lokala etableringar i många länder. Produkter fanns i lager lokalt vilket höll leveransförmågan uppe. Allgon vann även några nya kunder sedan konkurrenter hade svårt att leverera. Det finns flera länder där nyetableringar vore vettiga. Nu tar vi nästa steg för tillväxt.

Utdrag ur halvårsrapportens VD-ord:

”Allgon mötte det andra kvartalets låga efterfrågan på ett väl genomfört sätt. Vi reagerade snabbt, säkrade leveranser och justerade ned produktionen. Allt för att skydda värden, såväl hos våra kunder som inom dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio, och samtidigt säkerställa beredskap inför återhämtningen. Det är med tillfredsställelse jag ser att trots en minskning i omsättning har vi kunnat behålla en stabil EBITDA-marginal för
radiostyrningen i kvartalet. Allgon har även bibehållit sin starka kapitalposition och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.”

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon

Läs hela analysen på Affärsvärldens hemsida. Se även andra analyser här.