Åkerströms lanserar tjänst för behörighetsstyrning och loggning för industrin

Allgon

Allgons dotterbolag Åkerströms har utvecklat en tjänst inom behörighetsstyrning och loggning av produktionsdata med syftet att öka både kontroll och säkerhet vid hanteringen av kranar och maskiner inom industrin. Access_Ctrl är namnet på tjänsten som Åkerströms utvecklat efter resultatet från forskningen i ett Vinnovaprojekt tillsammans med Boliden och Högskolan Dalarna.

– I industrin finns ett stort värde att veta vem som får köra kranar och andra maskiner. Det ger ökad trygghet och säkerhet både för operatörer och företagen.

Anna Stiwne, VD Åkerströms
Anna Stiwne på Underhållsmässan

Access_Ctrl, namnet på den nya tjänsten, lanserades på Underhållsmässan i Göteborg tidigare i mars och är resultatet av ett lyckat samarbete mellan Åkerströms, innovationsmyndigheten Vinnovas program Smartare Elektroniksystem, Högskolan Dalarna och Boliden. Tjänsten gör kontrollen och analysen av systemen smidigare för kunderna och är en del av Åkerströms satsning på säkerhet i kritiska industriprocesser där industriell radiostyning spelar en central roll.

– Med systemet möjliggör vi också kostnadsbesparingar eftersom våra kunder får kontroll över körmönster och kördata som används för att optimera serviceintervall.

Anna Stiwne

Ökar säkerhet och kontroll

Access_Ctrl består av två olika funktioner, behörighetsstyrning och loggning av produktionsdata, som både kan kombineras och användas var för sig.

Behörighetsstyrning

Med hjälp av behörighetsstyrning kan ansvariga kontrollera vilka operatörer som via radiostyrning får hantera kranar och övriga maskiner. På så vis säkerställs att endast de som har rätt kunskap och utbildning kan styra kranar och maskiner, vilket leder till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Administrationen av behörigheten sker via ett enkelt webbgränssnitt och användare kan smidigt både läggas till och tas bort ur systemet. Tillstånden kan även tidsregleras, vilket är praktiskt för projektarbeten och entreprenörer som tillfälligt behöver behörighet.

Genom behörighetsstyrningen får administratören även tillgång till historik; vem som loggat in, vem som försökt logga in samt när dessa inloggningar och försök ägt rum.

Produktionsdatalogg

Produktionsdataloggen samlar samtidigt ihop all data som går igenom systemet, av vilken största delen är kördata från radiostyrningen. Det går även att läsa in annan önskad data  genom att lägga till externa sensorer och därmed utöka möjligheterna till en mer komplett analys. Datan kan sedan analyseras för att bland annat optimera serviceintervall eller utreda incidenter och således minska risken för skador. Andra användningsområden är långsiktig underhållsplanering, effektivare felsökning och anpassade inspektionsrapporter.

Utöver att bidra till en säkrare arbetsplats med färre arbetsplatsolyckor så ser vi många andra fördelar med systemet. Något jag särskilt vill lyfta fram är dess smidighet – Access_Ctrl är lätthanterligt och går att anpassa efter kundens specifika behov, och dataanalysen sker enkelt genom en nättjänst. Tiden som frigörs tack vare systemet kan sedan användas till andra uppgifter, vilket ytterligare bidrar till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Anna Stiwne