Åkerströms vinner stor order från Husqvarna

Åkerströms, Allgon, Remotus
Husqvarna LP 9505 med Åkerströms radiostyrning

Åkerströms Björbo har mottagit en första radiostyrningsorder från Husqvarnas division i Bulgarien. Ordern på 1,5 MSEK består av Åkerströms radiostyrningssystem Remotus avsett för att styra Husqvarnas nya tvåvalsvält LP 9505. Åkerströms uppskattar ett totalt ordervärde under 2020 till minst 7 MSEK.

Husqvarna lanserar sin nya tvåvalsvält LP 9505, en vält med relativt tung vikt anpassad för arbeten där bemannade fordon inte är tillämpliga på grund av riskabla arbetsförhållanden. Den nya välten är helt och hållet radiostyrd, allt för att öka säkerheten för operatören som genom precionsstyrning på avstånd helt befrias från vibrationer och oergonomiska arbetspositioner. Åkerströms har tillsammans med Construction Tools EEOD, en del av Husqvarna i Bulgarien, under en längre utvecklingsprocess skapat en anpassad lösning som bygger på Åkerströms radiostyrningssystem Remotus.

Den nya välten har en rad tekniska finesser som till exempel ett radarliknande system för att förhindra kollisioner med objekt eller andra människor samt ett trianguleringssystem som förhindrar att operatören styr maskinen från för långa avstånd. Dess höga vikt kombinerat med bra grepp i valsarna gör den lämplig för arbeten i farliga miljöer som till exempel vägrenar och diken. De kombinerade egenskaperna och en specialanpassad radiostyrning från Åkerströms bedöms ge Husqvarna en ledande position på detta marknadssegment.

”Husqvarna aviserar att de ser ett stort intresse för deras nya maskin på marknaden, och vi är glada över att de ger oss fortsatt förtroende och erkännande som en prioriterad leverantör av kvalitetssäkrad, robust och pålitlig radiostyrning till deras maskiner, säger Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB.”

Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB

Maskinen har anpassats specifikt för Åkerströms radiostyrning och har ett inbyggt fack för radiostyrningen där sändarens batteri även kan laddas av maskinen.

Bilder: Husqvarna

Husqvarnas Construction Products är en världsledande leverantör inom byggsektorn med en stor bredd av maskiner och verktyg för anläggningsarbete och levererar till en global marknad.

Ergonomi, hög kvalitet och driftsäkerhet har varit viktiga aspekter från välrenommerade Husqvarna som ställer höga krav på sina leverantörer. Efter en lång utvecklingsperiod är det skönt att äntligen komma i mål som leverantör. Vi är mycket stolta att kunna erbjuda våra produkter och vår kunskap till dem, avslutar Anna Stiwne.

Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo AB