Allgon avyttrar Smarteq till PCTEL

Allgon
Smarteq avyttras till PCTEL

Allgon har som en del av sin strategi att renodla verksamheten mot radiostyrning, avyttrat antennbolaget Smarteq Wireless AB. Köparen är det amerikanska antennbolaget PCTEL. ”Det är med stor glädje jag kan konstatera att Smarteq har fått en ägare som kan ta vara på dess unika kompetens och att Allgon gått i mål med vår renodlingsplan”, säger Johan Hårdén, vd Allgon.

Smarteq är det sista bolaget som inte har en koppling till radiostyrningsverksamheten och som nu lämnar gruppen.

”Allgon har under de senaste två åren kraftigt renodlat verksamheten. Fyra nischade dotterbolag har nu lämnat koncernen. Allt för att förstärka Allgons kärnverksamhet – industriell radiostyrning”, fortsätter Johan Hårdén.

Smarteq avyttras till PCTEL, en ledande global leverantör av trådlös teknik, inklusive specialbyggda industriella IoT-enheter, antennsystem, test- och mätlösningar med huvudkontor utanför Chicago, Illinois.

”Med Smarteq får PCTEL en stark lokal närvaro, expertis och en kanalpartner för att påskynda vår tillväxt i Europa, samt en kompletterande produktportfölj för våra industriella IoT- och transportkunder över hela världen”, säger David Neumann, PCTELs VD. ”Vi är också glada över att komma in på nya marknader som laddstationer för elfordon, där analytiker förutspår en betydande tillväxt under de närmaste åren”, tillade Neumann.

Under det gångna året har Allgon öppnat försäljningskontor för kärnverksamheten industriell radiostyrning i Indien, USA och Tyskland. Under 2021 är ambitionen att fortsätta den geografiska expansionen.

– ”Pandemin bromsade inledningsvis takten något men ambitionen låg hela tiden kvar för ökad tillväxt. 2021 har inletts starkt med flera månader av försäljningsrekord och vi behöver fortsätta växa för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan på säker industriell radiostyrning”, avslutar Johan Hårdén.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, VD Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19