Allgon om läget i industrin i Di TV

Allgon

Allgon berättar om kvartalets återhämtning och om hur byggsektorn och industrin har sett en starkare återhämtning än andra sektorer. Allgons VD Johan Hårdén tror också att den andra vågen inte blir lika allvarlig då marknaden är bättre rustad samt att bolagets diversifierade kundportfölj hjälper till att bromsa eventuella negativa effekter.