Allgon öppnar i Vantaa

Allgon

För att kunna möta kunderna effektivare öppnar Tele Radio ytterligare ett kontor i Finland. Det nya kontoret ligger i Vantaa, i storleksordningen Finlands fjärde största stad och ligger straxt utanför Helsingfors. Tele Radio öppnade sitt första dotterbolag i Finland för tre år sedan och efterfrågan på industriell radiostyrning har stadigt ökat sedan dess. Finland har en tydlig efterfrågan på radiostyrning och det nya kontoret väntas öka försäljningen med 20-25 procent på årsbasis.
Det nya kontoret kommer erbjuda hela utbudet av produkter från Tele Radio och har ett brett marknadsfokus.