”Ett tekniksprång kommer” (del 2)

Allgon, Claes Hemberg, Film

Robotar gillar radio

Radiostyrning är en svensk paradgren. När maskiner nu på allvar traskar in i dataåldern kan radiostyrningen ge oss ytterligare mer effektiv industri, service och självkörande maskiner och robotar. Detta får jag lära mig på Tele Radio, i Göteborg.

Det svenska bolagets största kunder finns idag i Kina, USA och Tyskland. Att vi i Sverige är så framgångsrika i industriell radiostyrning, har särskilda rötter, säger vd Ola Samelius.

”Vi i Sverige är världsledande inom industri och maskiner. Därifrån har också nischen industriell radiostyrning vuxit till en svensk paradgren. Och när industrin nu datoriseras följer vi efter med nya produkter, tjänster och ny service”, berättar Ola Samelius vd på Tele Radio.

Produkterna inom radiostyrning har hittills funnits från enklaste garageportar till väldigt komplexa industrisystem.

”Radiostyrning är ett sätt att effektivisera industrin och samtidigt göra den säkrare och mer hållbar. Efterfrågan växer nu snabbt över stora delar av västvärlden och Kina. Bland de nya uppstickarna märks Polen och Tjeckien”, säger Samelius.

Radiostyrningen har också blivit en allt mer central del i industrin. Den har ställt krav på allt mer nära och långa kundrelationer. Det har i sin tur givit stabil tillväxt och nära insyn i industrin nästa förväntningar och önskemål.

”Idag växer efterfrågan mest vad gäller uppkopplade radiostyrning. Där kunderna kan förändra och justera funktionerna i radiostyrningen i realtid. Det behövs i takt med att industri förändras i allt snabbare takt.”

Lokal anpassning till den unika kunden är växande efterfrågan.

”Radiostyrningen har blivit en vital del av maskinens särskilda funktion och nytta. Därför utvecklar vi styrningen allt mer som en del av kundernas strategiska arbete. Specialanpassning och långsiktig rådgivning blir en ny hörnsten. Utmaningen är att göra det billigt och väldigt personligt.”


Bolagets internationella marknadschef, Ruhan Agar, stationerad i Turkiet, menar att tekniken står inför ett stort språng.

”Radiostyrning är inte längre ett tillbehör. Allt oftare bygger vi in radiostyrningen direkt i maskinerna. Det ökar effekten väsentligt. Samtidigt ställer det nya krav på kompetens och arbetssätt.”

På sikt kommer människor styra maskiner allt mindre. Istället kan maskiner styra maskiner via radiostyrningen. Människor får då mer uppdraget att övervaka.

På frågan om hur ett bolag som Tele Radio klarar en tänkbar lågkonjunktur så är vd Ola Samelius påtagligt offensiv.

”Vi lärde oss mycket av oron år 2008. Vi bromsade inte, utan rustade, behöll medarbetare och stod enormt starka när oron ebbat ut. Därför ser vi lugnare konjunktur som ett tillfälle att ta avgörande steg framåt. Utmaningen som vi diskuterar desto mer är rekrytering. Att hitta rätt personer är en växande fråga”, säger Ola Samelius.

Text: Claes Hemberg

Tidigare delar i serien: https://allgon.se//nyheter/radiostyrning-med-akerstroms/