Förnyat förtroende från SSAB

Allgon
SSABs anläggning i Borlänge

Åkerströms Björbo har mottagit en radiostyrningsorder från SSAB i Borlänge. Ordern består av Åkerströms radiostyrningssystem Sesam 800 avsett för utbyten av befintliga äldre Åkerströms radiosystem för öppning/stängning av stålverkets alla industriportar och grindar.

Verket i Borlänge var från början ”Domnarvets Järnverk” som togs i drift 1878. Då kunde man tillverka drygt 40 000 ton per år. Idag producerar SSAB i snitt 45 000 ton i veckan. Drygt 1700 personer arbetar idag på SSAB Borlänge, allt från tekniker, elektriker och truckförare till IT-arkitekter, ugnsreglerare och valsningsoperatörer. Nu väljer man alltså att uppgradera sin portstyrning och ger förnyat förtroende till Åkerströms.

Sesam 800, ett robust system för industrin, inkluderar både sändare och mottagare, avsett för att t.ex. kontrollera portar och grindar. Sändarna placeras i produktionshallarnas truckar som hämtar och lämnar gods och där truckföraren med en enkel knapptryckning öppnar/stänger vald port/grind. SSAB har valt att köpa sändaren ”Large 99”, som kan öppna/stänga upp emot 999 portar/grindar, samt tillhörande hållare och väggmonterad mottagare. Sändarna placeras i produktionshallarnas truckar som hämtar och lämnar gods och där truckföraren med en enkel knapptryckning öppnar/stänger vald port/grind.

produkter i Sesam-systemet som sålts till SSAB i Borlänge
Produkter i Sesam-systemet

– Vi är mycket glada att SSAB ger oss fortsatt förtroende och erkännande som en prioriterad leverantör av kvalitetssäkrad, robust radiostyrning till deras portar och grindar.

Anna Stiwne, vd Åkerströms Björbo.

Att SSAB återkommer till Åkerströms för att förnya ett befintligt system är ett praktexempel på den typen av långsiktiga relationer som byggs i radiostyrningsbranschen.

– Vi har samarbetat med SSAB sedan radiostyrningens födelse i början av 60-talet, och detta är ytterligare ett bevis på att Åkerströms är ett varumärke med högt renommé, välkänt för högkvalitativa radiolösningar, hållbara och nära kundrelationer.

Anna Stiwne, vd Åkerströms Björbo.

Se även när Allgon och Claes Hemberg besökte SSAB i Oxelösund för att prata radiostyrning. För att läsa mer om Åkerströms besök deras hemsida.