Intervju: Anders Björkman

Allgon, Claes Hemberg, Film, Intervjuer

Styrelseordföranden i Allgon, Anders Björkman intervjuas av Claes Hemberg om hans syn på radiostyrningsbranschen. Vilken roll Allgon skall ta och vad vi kan förvänta oss av Allgon i framtiden.

Claes: Radiostyrningsbolaget Allgon har efter ett par tuffa år hittat sin form, sitt fokus och en plan för framtiden. Nu träffar vi nya ordföranden Anders Björkman med en bakgrund inom Kinnevik, Tele 2 och Comviq. Vad tar du med dig till Allgon?

Anders: Det där är ju bolag som växt väldigt mycket, baserat på tekniska lösningar och genom att vara nära sina kunder och förstå deras behov. De parametrarna är något man kan ta med sig till hit. Vi har tekniska lösningar och jobbar väldigt nära våra kunder och vi skall ha en hög tillväxt de närmaste åren.

Varför två olika bolag?

Claes: Ni jobbar med olika bolag, Åkerströms och Tele Radio – hur kommer det sig?

Anders: De är olika i sitt sätt att jobba även om de är i samma bransch. Det är väldigt starka varumärken med starka kundrelationer och det vill vi behålla. Bolagen kommer att finnas kvar, de varit duktiga på olika saker, väldigt duktiga överhuvudtaget. Åkerströms på att utveckla eftermarknad och servicekoncept. Tele Radio har hittat fina koncept på att hur man växer globalt och utvecklar nya dotterbolag runtom i världen. Genom att ta de här olika koncepten och korsbefrukta så kommer vi kunna fortsätta att växa väldigt bra. Sedan kan vi joba tillsammans, i bakändan, med produktion, produktutveckling, transport och logistik och så vidare. Där kan man hitta skalfördelar vilket kan göra oss kostnadseffektiva och leverera prisvärda produkter till våra kunder.

Vilken roll tar ni i branschen?

Claes: Industrin radiostyrning består av många olika bolag, vilken roll tar ni i den utvecklingen framöver?

Anders: Vad som händer i branschen, tror jag, är att det kommer komma konkurrenter från framförallt Asien som tillverkar billiga produkter för de enklaste applikationerna. Medan branschen där vi är har rört sig i en annan riktning. Med högre krav på säkerhet, tillgänglighet och avancerad funktionalitet. Genom att bli större har vi råd att utveckla oss i den riktningen. Som jag sade förut ligga väldigt nära kunderna och veta vad de vill ha. På det sättet kan vi då växa och ta den rollen vi vill ha. Vi vill inte tillverka de billigaste produkterna för de enklaste lösningarna.

Hur skall ni behålla avståndet till konkurrenterna?

Claes: Hur skall ni behålla avståndet till konkurrenterna?

Anders: Det är två saker, att stå nära kunderna och vara lyhörda och ge dem vad de söker i funktionalitet. Sedan så gäller det även att vara drivande mot kunder och berätta vad vi kan åstadkomma och då gäller det att vara väldigt nära teknikutvecklingen och förstå vad som händer. Där är 5G en sak som kommer nu som jämfört med tidigare teknologier är mycket mer inriktat mot industriella applikationer. Nu tror jag att den radioteknik vi jobbat med hittills har en väldigt hög säkerhetsnivå och kommer under en väldigt lång tid finnas kvar parallellt med 5G. Men det gäller att förstå vad som händer i världen tekniskt och driva den utvecklingen och berätta för våra kunder vad vi kan göra för dem.

Bli nummer ett i världen! Hur?

Claes: Ni talar om att bli nummer ett i världen inom radiostyrning, hur skall ni ta er dit?

Anders: Vi har pratat om ett par olika saker, nära kunden, teknikutveckling och så vidare – det räcker inte. Vi har ju ett väldigt fint koncept inom Tele Radio idag där vi startar nya dotterbolag och jobbar in oss på nya marknader på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Detta har fungerat väldigt bra och det kommer vi fortsätta med. Vi kommer även opportunistiskt titta på bolag som kan adderas till vår grupp, nya varumärken med kundrelationer på marknader där vi inte finns idag. Eller, bolag som utvecklat ny spännande teknologi som vi kan ta till oss och leverera till våra kunder.

Vilken roll har styrelsen framöver?

Claes: Vilken roll har styrelsen i Allgon framöver?

Anders: Nu har vi landat i en strategi och ett fokus med vad vi skall göra framåt och då handlar det väldigt mycket om att stötta och coacha ledningen. Men också att sporra och utmana dem också. Samtidigt gäller det att se till att det finns kapital om vi hittar förvärv som vi vill göra och i samband med det skall vi titta på att byta till huvudlistan på börsen till exempel. Det är den typen av frågor som vi kommer behöva jobba med framåt.

Claes: Tack så mycket Anders Björkman!