Intervju: Anna Stiwne

Intervjuer

I en serie intervjuer med företagsledare och nyckelpersoner inom Allgon AB träffar vi först ut Anna Stiwne, VD på radiostyrningsbolaget Åkerströms Björbo AB. Se filmen eller läs när Anna berättar om historiken i Åkerströms, hur ser man på produkternas roll att göra arbetsplatsen säkrare och effektivare samt vad som kommer att hända med radiostyrning den närmsta tiden.

I hjärtat av Dalarna ligger Åkerströms huvudkontor beläget ca fem mil från Borlänge, i Björbo. Med ett stort intresse för affär och industri var det naturligt för Anna Stiwne att ansluta sig till bolaget 2018. Hon har gedigen erfarenhet av industriroller från bolag som SSAB och ABB i vilka hon verkat såväl i Sverige som internationellt, men sedan januari 2019 är Anna VD för Åkerströms Björbo AB – ett bolag hon redan i unga år imponerades av och intresserade sig för.

Anna berättar i intervjun att Åkerströms, etablerat år 1918 av Anders Åkerström, grundades som en elektrisk firma och drevs av familjen Åkerström under tre generationer fram till 2001. Under 50-talet påbörjade bolaget utveckling av styrsystem för kranar, skogsvinschar och andra applikationer – vad som i dag kommit att utvecklas till ett omfatta industriell radiostyrning inom flertalet segment. Sedan 2016 är bolaget en del av Allgongruppen och utgör tillsammans med Tele Radio affärsområdet Industriell radiostyrning.

Bilder på familjen Åkerström
Familjen Åkerströms

Anna förklarar också att Åkerströms varit en naturlig del av hennes liv sedan unga år, men att hon fick upp ögonen särskilt för bolaget vid ett studiebesök under skoltiden. Hon blev då väldigt imponerad av verksamheten och kände att dåvarande VD Jan Åkerströms roll nog kunde vara något för henne i framtiden.

”Där och då kände jag att – Wow, det där vill jag också göra när jag blir stor”

Då hon efter studier började arbeta på SSAB blev Åkerströms närvaro och betydelse för industriella processer än mer påtaglig, där bolagets logotyp kunde skymtas överallt på ståltillverkarens kranar och traverser. Åkerströms har sedan många år ett samarbete med SSAB och meddelade senast i oktober 2019 att de mottagit en order av bolagets system Sesam 800 för att framtidssäkra bolagets portstyrning.


Verksamma i industrins mest kritiska processer

Goda och långvariga kundrelationer värderas högt av bolaget som är mycket välrenommérat inom industrin, förklarar Anna vidare. Eftersom Åkerströms arbetar nära sina kunder har de en välutvecklad eftermarknad, med service och reparationer, för att säkerställa att produkterna håller så länge som möjligt och lever upp till kundernas höga krav. Då produkterna är implementerade i industrins mest kritiska processer är det av yttersta vikt att de är tillförlitliga och robusta. Att vara lyhörd för kundens – eller ”partnerns” som Anna betonar att det är då det alltid handlar om nära samarbeten – önskemål och sedan utveckla lösningar som effektiviserar och skapar en säkrare arbetsmiljö för kundens medarbetare är en nyckel till Åkerströms framgång.

Åkerström har en produktbas som är mycket anpassningsbar och kan skräddarsys tillsammans med kunden direkt mot order. Detta gör att utvecklingsprojektet för att få till en leverans inte behöver vara omfattande, men produktlivscykeln är lång och det görs sedan kontinuerliga uppdateringar av systemen. Uppdateringarna drivs av att normer – maskindirektiven – ändras, men även för att öka prestanda i befintliga system hos kunder. Detta är i sig ett långvarigt projekt tillsammans med kunden, säger Anna.


Industriell radiostyrning vital i att bidra till säkrare arbetsmiljö

När Anna ombeds beskriva vilken betydelse Åkerströms lösningar för industriell radiostyrning har för säkerheten i industriella processer betonar hon att den är vital. Ursprungligen medförde radiostyrningen främst effektivisering, då styrprocesser inte längre krävde att flera personer manövrerade applikatione utan att en operatör kunde sköta styrningen på distans. Anna framhåller dock att det i dag är säkerhetsaspekten och radiostyrningens förmåga att skapa stabila och säkra industriprocesser som är mest intressant.

”Säkerhetsaspekten är viktigare än någonsin och kommer att vara det även framöver – där kan kunden göra kostnadsbesparingar, men framför allt handlar det om människors säkerhet – du ska komma hem i samma skick som när du gick till jobbet”


Anna om Åkerströms framtid och marknadsutsikter

Just säkerhet ser Anna kommer att vara ett fokusområde inom marknaden för industriell radiostyrning de kommande åren. Det handlar främst om att säkra att operatören är behörig att styra systemet, på vilket sätt denne gör det samt att optimera livslängden för utrustningen. För att säkerställa detta krävs auktorisering av personer för att säkra behörigheter samt inhämtning av styrdata för att ta ut statistik och därmed förlänga livslängden genom att utföra underhåll i rätt tid.

Kranförare på SSAB
Kranförare på SSAB

Generellt ser inte Anna att formerna för kundsamarbeten kommer att förändras de kommande åren, utan att Åkerströms starka affärsmodell med nära samarbete med slutbrukare samt distribution genom partners och återförsäljare utgör en stark plattform. Branschen har långa cykler, där robusthet och säkerhet präglar marknaden snarare än trender, där några av Åkerströms styrkor är förmågan att kombinera radiostyrningen med en ny nivå av säkerhet samt modernisering och utveckling av produktutbud.

”Den mobila sidan med maskiner inom tung industri är ett område där vi ser att efterfrågan på radiostyrning ökar – där vill vi definitivt vara med”

På frågan om vilka utmaningar Anna ser framöver framhåller hon att det är en komplex teknologi där utveckling tar tid och klassningar, normer och regelverk styr processerna: ”Det gäller att hålla tungan rätt i mun,” säger hon och skrattar. Hon ser dock att det finns stor utvecklingspotential inom ett flertal områden, och nämner gruvor, kraftsektorn samt radiostyrning i ett större antal mobila applikationer som exempel. Generellt ser Anna att säkerhetsaspekten inom processindustrin är ett område med stor utvecklingspotential, och där det finns mycket att hämta inom produktklassningar för säkerhet och robusthet.

Mobil applikation med radiostyrning från Åkerströms
Mobil applikation med radiostyrning från Åkerströms

Berätta något om Åkerströms som vi inte redan vet?

Avslutningsvis berättar Anna att Åkerströms huvudkontor i Björbo är beläget i en gammal spisbrödsfabrik, där kvarnen drevs av ett vattenkraftverk. Vattenkraftverket genererar sedan 1972 elektricitet till kontoret vilket gör Åkerströms delvis självförsörjande. En av många anekdoter säger Anna, som tillägger att det utspelat sig mycket spännande på Åkerströms genom åren.