För investeringsrelaterade frågor, ta kontakt med styrelseordförande Sophie Hagströmer.