Ägarstruktur

Allgon AB är helägt av Bure Equity AB.

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till aktieägarna. Grundstenarna i Bures affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger bolaget upp stor kompetens om de branscher där Bures portföljbolag är verksamma. I dagens portfölj finns flera verksamheter där bolaget varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling.