Ägarstruktur

Nedan är listan med de tio största ägarna av Allgon B-aktier per 2020-08-27.