Ägarstruktur

Nedan är listan med de tio största ägarna av Allgon B-aktier per 2019-06-30.

Nr.2019-05-07Klass B % kapital och röster
1Verdane Capital VI14 392 62025,60%
2Tibia Konsult AB5 742 10310,21%
3Verdane Capital VI B3 974 7397,07%
4Bertil Görling2 333 2784,15%
5Danica pension2 332 8434,15%
6Avanza Bank2 158 5103,84%
7Jan Robert Pärsson1 844 7403,28%
8Akei AB1 401 2482,49%
9Nordnet pensionsförsäkringar1 108 2601,97%
10Clearstream Banking S.A934 1701,66%
36 222 51164,43%
Övriga20 000 08635,57%
Summa aktier56 222 597100,00%