Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market som (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Bolagets finansiella rapporter finner du här.