Aktien

Allgonaktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.