Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market som (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Aktien
Content 2
Content 3

Bolagets finansiella rapporter finner du här.