Allgon AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Askim, Sverige.

Styrning & kontroll

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Allgon AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn.