Kalendarium

Kommande händelser för Allgon AB

25Februari

Bokslutskommuniké 2020

För perioden januari – december 2020

10Maj

Delårsrapport för första kvartalet 2021

För perioden januari – mars 2021

26Augusti

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

För perioden januari – juni 2021

09November

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

För perioden januari – september 2021

21Februari

Bokslutskommuniké 2021

För perioden januari – december 2021