Kalendarium

Kommande händelser för Allgon AB

13November

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

För perioden januari – september 2019

20Februari

Bokslutskommuniké 2019

För perioden oktober – december 2019

22April

Årsredovisning för 2019