Revisorer

Vid årsstämman 2018 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
Postadress: Box 7623
103 94 Stockholm

Tel: 08-563 070 00