Styrelse

Styrelsen i Allgon AB består av styrelseordföranden samt fem ordinarie ledamöter. Samtliga ledamöter i styrelsen utses av huvudägaren vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Ingen ledamot har i dagsläget något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens CFO.

Vid extra bolagstämma 2021 valdes Sophie Hagströmer till styrelsens ordförande. 
Den dagliga driften av Allgon AB sköts av VD tillsammans med personalen inom respektive område.

Sophie Hagströmer

Styrelseordförande
Visa mer

Född 1980. Invald 2021

Sophie Hagströmer är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och University of California. Sophie arbetar sedan 2019 som Investment Director på Bure Equity och är Styrelseordförande i BioLamina AB samt styrelseledamot i Bure Growth AB.

Tidigare erfarenhet inkluderar roll som Partner på Scope Equity och Senior Investment Manager på Novax. Sophie har även varit verksam som finansiell rådgivare på Alfred Berg ABN AMRO och innan det som konsult för Capacent.

Trolle Sahlström

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1988. Invald 2021

Trolle Sahlström är utbildad civilekonom från University of Bath och arbetar som Investment Manager på Bure Equity. Styrelseuppdrag i Mercuri International och Scandinova Systems. Tidigare erfarenhet inom M&A och corporate finance från Rothschild & Co.

Anders Björkman

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1959. Invald 2015.

Anders Björkman är utbildad på Chalmers och Styrelseordförande för Elonroad AB, Ovzon AB, Vinnergi Holding AB och Maven Wireless AB samt styrelseledamot i Tele2 AB. Tidigare VD på OnePhone, Argnor Wireless Ventures, SEC och Tele2.

Ingalill Östman

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1956. Invald 2016.

Ingalill Östman är civilingenjör med erfarenhet från en rad ledande roller i globala koncerner. Senast som kommunikationsdirektör på Castellum, med tidigare tunga befattningar inom SKF samt ABB. Hon sitter även i Bellman Groups styrelse, är styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt styrelseledamot i StyrelseAkademien Västsverige. Har tidigare även varit styrelseledamot i Ovako Group.

Jörgen Palmhager

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1968. Invald 2021.

Kandidatexamen i datorsystemteknik från Högskolan i Halmstad.

Björn Ingemanson

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1958. Invald 2021.

Björn Ingemanson är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg och är styrelseledamot i Svenska Mässan/Gothia Towers, Marins Jet Power AB och Wangeskog Hyrcenter AB. Tidigare Vd på Volvo Peta och Volvofinans, CFO och Divisionschef på Volvo Lastvagnar samt Marknadsdirektör på Volvo Cars Japan.