Styrelse

Styrelsen i Allgon AB består av styrelseordföranden samt fyra ordinarie ledamöter. Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Ingen ledamot har i dagsläget något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens CFO.

Vid årsstämman 2020 valdes Anders Björkman till styrelsens ordförande. 
Den dagliga driften av Allgon AB sköts av VD tillsammans med personalen inom respektive område.

Anders Björkman

Styrelseordförande
Visa mer

Född 1959. Invald 2015.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Björkman är utbildad på Chalmers och Styrelseordförande för Elonroad AB, Ovzon AB, Vinnergi Holding AB och Maven Wireless AB samt styrelseledamot i Tele2 AB. Tidigare VD på OnePhone, Argnor Wireless Ventures, SEC och Tele2.

Aktieinnehav i Allgon AB:
6 600

Ingalill Östman

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1956. Invald 2016.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ingalill Östman är civilingenjör med erfarenhet från en rad ledande roller i globala koncerner. Senast som kommunikationsdirektör på Castellum, med tidigare tunga befattningar inom SKF samt ABB. Hon sitter även i Bellman Groups styrelse, är styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt styrelseledamot i StyrelseAkademien Västsverige. Har tidigare även varit styrelseledamot i Ovako Group.

Aktieinnehav i Allgon AB:
6 816

Björn Lindblom

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1966. Invald 2017.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Björn Lindblom är entreprenör med tidigare befattning som VD för Connode AB samt ledande befattningar på telekomföretag så som Ericsson och MCI Worldcom. Styrelseledamot i Luvly AB.

Aktieinnehav Allgon AB:
79 192 via B Lindblom AB

Anna Stålenbring

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1961, invald 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anna Stålenbring är civilekonom och har erfarenhet från ledande positioner i globala industriföretag, senast som CFO för Nefab. Arbetar numera i eget bolag och är styrelseledamot i Troax AB, FM Mattsson AB, Investment AB Chiffonjén, Lammhults Design Group AB, VBG Group AB och MedicaNatumin AB.

Aktieinnehav i Allgon: 10 000

Per Nordlander

Styrelseledamot
Visa mer

Född 1967. Invald 2016.
Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Per Nordlander är partner på Verdane Capital. Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Estate Group, Bellman Group samt Nordic Finance.

Aktieinnehav i Allgon AB:
0