Kalendarium


 • Bokslutskommuniké 2018

  28 februari 2019

 • Årsstämma och delårsrapport första kvartalet 2019

  13 maj 2019

 • Delårsrapport andra kvartalet 2019

  29 augusti 2019

 • Delårsrapport tredje kvartalet 2019

  13 november 2019

 • Bokslutskommuniké 2019

  20 februari 2020