Rapporter

2019

2018

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2017

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2016

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2015

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2014

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1