Den globala marknaden för industriell radiostyrning är fortfarande väldigt diversifierad med en mängd mindre lokala aktörer runt om i världen och uppskattas av externa bedömare vara värd minst 6-8 miljarder kronor per år.

Radiostyrningslösningar ofta har en central och affärskritisk roll i företagens produktion. Marknaden kräver anpassade med skräddarsydda radiostyrningslösningar som är unika för respektive kund. Kunderna värdesätter tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet vilket gör att tröskeln att byta system och leverantör är hög. Våra bolag inom radiostyrning är Tele Radio samt Åkerströms.


Marknadssegment

Marknaden för radiostyrning kan delas in i följande segment:

Industry

Inom industrin används radiostyrning ofta för att hantera materialhantering i produktionen. Det kan handla om att styra kranar, hissanordningar, vinschar och transportband. Styrningen av denna typ av utrustning måste klara mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav och samtidigt vara användarvänlig och fungera tillsammans med avancerade utrustning i kundernas produktionsmiljö.

Mobile

Radiostyrning för mobila och rörliga installationer är ett stort och växande segment. Det handlar ofta om lösningar materialhantering och utrustning för lastbilar, anläggningsmaskiner, tåg, fartyg eller andra marina miljöer. Höga krav ställs på användarvänlighet och ergonomi där radiostyrning gör operatörens jobb säkrare och mer effektivt.

Mining

Arbete under jord ställer särskilt höga krav på trådlös kommunikation. I denna krävande och farliga miljö innebär radiostyrning att operatörer kan styra gruvutrustning som borriggar, transportband samt fordon på ett säkert och effektivt sätt. Radiostyrning under jord ställer särskilt höga krav på leverantören.

Door/Gate

Radiostyrning har ett brett användningsområde för att styra dörrar, portar, grindar och andra barriärer och säkerhetslösningar. Detta marknadssegment är stort i volym samtidigt som det inte kräver lika komplexa tekniska lösningar som i de övriga marknadssegmenten inom radiostyrning.