Seminarium

2019

RadioTech ’19 – Haymarket 13 maj

Radiostyrning växer påtagligt runt om i industrin. Samtidigt stiger förväntningarna på mer komplexa system och ny teknik. Därför behöver bolagen inom radiostyrning hitta mer samverkan och nyrekrytera. Det intygar en vd:ar från industrin, vid seminariet Radio Tech, på Haymarket den 13 maj, i Stockholm. På plats fanns bolag som Åkerströms, Tele Radio, Scanreco, Datek och Hetronic. Publiken bestod av medarbetare, aktieägare, akademin och allmänheten. [Claes Hemberg]

”Radiostyrningsbranchen är fragmentiserad”

Branschen radiostyrning förändras i snabba takt, både i fråga om kunder, teknik och tjänster. Många olika nischer gör samtidigt att aktörerna har utvecklats mest var för sig, snarare än tillsammans. Det ger både fördelar och svagheter, säger ett av ägarbolagen på plats.

”Branschen radiostyrningen har många inriktningar. Den är fragmentiserad. De är mycket specialiserade och starka i relationen till just sina egna kunder. En sådan bransch kan hitta många sätt att samverka och rekrytera”, beskriver Johan Hårdén,vd Allgon.

Hårdén berättar hur han har samlat en rad självständiga bolag inunder Allgon-paraplyet.

”I första hand vill jag låta fördelarna växa fram – i organiska synergier. För bolagen står starka på ben, med egna produkter och egna kunder. Här är samverkan viktigare än sammanslagning. Denna metod tar mer tid, men vi behåller bolagens egna styrkor och stolthet”, säger Hårdén.

”5G kan vara en bubbla”

Den stora tekniska förändring som många talar om är maskiner kan kopplas ihop bättre. Här är 5G inget krav, utan detta klarar traditionell radioteknik ofta till och med bättre, menar KTH-professor Claes Beckman.

”Radioteknik fungerar utmärkt för att få maskiner att samverka mer effektivt. Här ger 5G noll förbättringar. Utan 5G är framför allt en sätt för telekomindustrin att producera sina tjänster billigare, efter många år av fallande lönsamhet. Vi konsumenter kommer inte uppleva någon större skillnad.”

”Många utmaning”

Direkt från industrin inom radiostyrning möttes också vd:arna från Åkerströms och Tele Radio i ett scensamtal. 

”Vi har fokus på lång affär med produkter och mycket service och hela tiden förbättringar och uppdateringar. När kunderna nu är beredda att koppla ihop teknikerna mer, finns mycket att göra och vi är i full gång”, berättar Anna Stiwne, vd Åkerströms.

På scenen samtalar Stiwne med Ola Samelius, vd på Tele Radio. Tillsammans bekräftar också bilden att samverkan är en viktig väg till förbättringar. Dessutom ger branschens bredd extra utmaningar.

”I vår värld finns allt från mycket enkla system för garageportar till väldigt komplexa lösningar där en rad olika maskiner samverkar. I Europa och USA har efterfrågan kommit längst. Allt detta gör att vi behöver erbjuda väldigt många olika lösningar. Då kan samverkan vara ett viktigt steg, säger Ola Samelius, vd Tele Radio.

”Rekrytering är en nyckel”

Alla tre vd:arna och KTH-professorn på plats pratar om rekrytering, som en av de stora framtidsfrågorna. Kanske det är den diskussionen större än den om konkurrenterna. För kundernas efterfrågan växer så snabbt att branschen har stor brist på unga medarbetare. 

”Vi har förutom brist på kvinnor i branschen även en generationsklyfta. Det är två viktiga frågor för att utveckla bolagen och branschen”, säger Johan Hårdén.

Dagens seminiarium var ett första initiativ från Allgon i en serie aktiviteter för att belysa industrins behov och förvätningar.

”Detta seminariet är först steget. Branschens stor förändringar väcker frågor och vi vill bidra med att samla kunskap och diskussionerna. Vi vill samla branschens erfarenheter och tankar för att tillsammans bli ännu bättre, snabbare och vassare. Vi har en stolt industritradition att ta hand om, säger Hårdén.

Text: Claes Hemberg