VD-intervjuer


VD & Koncernchef Johan Hårdén
Johan Hårdén – Koncernchef och VD

Intervju: Allgon firar 1 år.

(Claes Hemberg) För ett år sedan såg Allgons vd Johan Hårdén till att två svenska bolag inom radiostyrning gick gemensam väg; Åkerströms och Tele Radio. Under torsdagen berättade Hårdén i bolagets kvartalsrapport mer om sin syn på utfallet av samgåendet och ambitioner framgent. Jag blir nyfiken, ringer upp för att ställa några frågor.

Ett år har gått sedan samgåendet, där de två olika radiostyrningsbolagen Åkerströms och Tele Radio fick samma förälder; Allgon. Hur mår ettåringen?
– Samgåendet var modigt, måste jag säga. Det var vågat och nytänkande för vi är i en mycket traditionsrik industri. I ett steg växte vi 200 procent och har nu kunder runt om i Europa, USA och Asien. Samtidigt växer vi med två olika bolag med olika sätt att sälja och växa; Åkerströms och Tele Radio.

Efterfrågan på radiostyrning växer snabbt har du sagt. Varför växer den så snabbt?
– Den ökande efterfrågan på industriell radiostyrning går hand-i-hand med våra industrikunders ambitioner att öka säkerheten på arbetsplatsen samt att effektivisera arbetet. Vi är med andra ord bara i början på en lång trend av arbetsplatsförbättringar inom industrin.

Säkrare med radiostyrning, bild Tele Radio.

Hur vanligt eller ovanligt är det med samgående i branschen radiostyrning?
– Det är sällsynt. Länge har bolagen inom framför allt europeisk industriell radiostyrning talat om mer samverkan och samgåenden. Ändå har det inte hänt. Orsaken är en fragmenterad marknad med ofta starkt specialiserade bolag och kundrelationer som sträcker sig över flera årtionden. Ändå har vi lyckats ta steget, då vi för ett år sedan sammanförde två starka bolag, genom att bejaka olikheterna hos Åkerströms och Tele Radio. Det är jag mycket entusiastisk över idag.

Är det viktigt att vara stor aktör inom radiostyrning?
– Den globala marknaden bedöms vara värd 8 miljarder svenska kronor och växer med 10-12 procent per år. Det är mycket för att vara inom industrin. Ska vi vara bättre än snittet så behöver vi kompetens, kanaler och olika slags kunder. Och när våra kunder är både små, medelstora och stora, behöver vi vara stora för att kunna leverera över hela bredden. Lägg till att våra två bolag möter marknaden på två olika sätt. Det gör att vi nu har två väldigt olika kontaktytor, som ingen annan i branschen.

Hur skapar ni samverkan mellan två så olika bolag, som Åkerströms och Tele Radio?
– Nu är vi topp 5 i världen inom radiostyrning. Naturligtvis ger det utrymme för samverkan och samordning. Samtidigt är bolagen väldigt olika i sitt sätt att arbeta, vilket är en fördel, för de når ut i helt olika kundgrupper. Våra två bolag samverkar därför nu på områden där det är smart, vettigt och gynnar dem bägge. Samtidigt som vi bygger två enskilt starka ben med långa kundrelationer och goda, stabila marginaler. Exakt hur får vi återkomma till. Vi bygger två långsiktiga bolag inom radiostyrning.

Footprint Allgon November 2019
Allgons globala närvaro

Är ägarbolaget Allgon färdigt, eller kan tänka dig fler köp eller mer renodling?
– Allgons ryggrad är radiostyrning. Inom radiostyrning finns idag många internationella bolag där Allgon kan vara en enande kraft, som effektiviserar och bidrar med nya kundvärden. Kring denna uppgift vill vi samla våra bolag.

Innebär det att ni kan renodla Allgon ytterligare?
– För att stärka vår inriktning på radiostyrning kan vi komma att göra kompletterande förvärv inom industriell radiostyrning eller avyttra dotterbolag. Samtidigt är det inte bråttom förvärva eller avyttra. Vi har väldigt mycket spännande att åstadkomma inom Åkerströms och Tele Radio var för sig, och det som de kan åstadkomma tillsammans.

På telefonkonferensen under torsdagen berättade du om nya radiostyrningen Puma. Hur har den mottagits?
”Puma är ett viktigt steg vidare i vår teknikutveckling. Nu har den varit ute hos flera kunder. Vi har fått bra gensvar och gjort vissa uppgraderingar efter önskemål från marknaden. Det betyder att Puma är redo för en bredare lansering. Under 2020 kommer vi att få se kvittot, på många års arbete. Det blir spännande.

Slutligen, genom att ni levererar radiostyrningen till en bredd av industrier och geografi, borde ni kunna ge en bild av konjunkturen. Hur ser efterfrågan ut?
– Vi ser att efterfrågan på våra produkter och lösningar för industriell radiostyrning fortsatte under kvartalet. Återigen märks hur olika bolagen agerar. Åkerströms tog under oktober hem en order på radiostyrningar från industrijätten SSAB. Under kvartalet har samtidigt Tele Radio expanderat till tre nya marknader genom nya dotterbolag i Brasilien, Ryssland och Frankrike, tre viktiga marknader med stor utvecklingspotential och växande efterfrågan på industriell radiostyrning.

Text: Claes Hemberg, oberoende ekonom, aktieägare i Allgon.


ARKIV

Nedan finns intervjuer från tidigare tillfällen.

2019-12-06

2019-05-27