Om Allgon


Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen.

På Allgon har vi en lång historia av att arbeta med trådlös kommunikation. Vi har på senare år fokuserat vår verksamhet mot marknaden för industriell radiostyrning där vi är bland de fem största aktörerna globalt. Industriell radiostyrning används inom en stor

bredd av tillämpningsområden i såväl industrins produktion som i bygg- och transportsektorn. Våra lösningar ofta har en central och affärskritisk roll i våra kunders produktion och deras medarbetares säkerhet.

Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom våra helägda dotterbolag Tele Radio och Åkerströms. Allgon investerar också i ny angränsande teknologi inom affärsområdet Connectivity. Allgon har omkring 350 anställda i 16 länder.

 

Mission och erbjudande


Mission
Vi ska tillhandahålla de säkraste och mest tillförlitliga lösningarna för industriell radiostyrning.

Vår leverans
Vi skapar en säker och användarvänlig arbetsmiljö för våra kunders medarbetare genom våra lösningar för industriell radiostyrning. Samtidigt hjälper vi våra kunder att göra deras produktion och logistik mer kostnadseffektiv.

Vi utvecklar och förbättrar hela tiden våra lösningar med ny teknologi för att möta industrins allt högre krav på certifiering, ergonomi och intuitiva, användarvänliga lösningar.

Tele Radio


Tele Radio levererar ett bredare utbud av produkter för industriell radiostyrning. Företaget grundades i Lysekil 1955 och har sedan dess utvecklats till en expansiv global aktör och är sedan 2018 en del av Allgongruppen. Bolaget har ett brett utbud av lösningar för olika industriella tillämpnings-
områden. Tele Radio levererar till den globala marknaden som de når genom ett brett distributionsnät med egna dotterbolag och partners runt om i världen. Huvudkontoret finns i Askim, Göteborg.

 

Åkerströms


Åkerströms fokuserar på industriell radiostyrning för tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd. Företaget har över 50 års erfarenhet inom radiostyrning med kunder runt om i världen och ingår i Allgongruppen sedan 2016. Tillsammans med krävande industriella kunder utvecklar Åkerströms skräddarsydda
lösningar inom radiostyrning för bland annat tillverkningsindustrin, gruvor, smältverk och transportsektorn, med en särskilt stark position i Sverige och Norden. Åkerströms når marknaden direkt och tillsammans med partners runt om i världen och har hittills installerat omkring 22 000 system. Huvudkontoret finns i Björbo, Dalarna.

 

Connectivity


Inom Allgon bedrivs omfattande forsknings och utvecklingsarbete inom trådlös kommunikation, huvudsakligen inom radiostyrning genom Tele Radio och Åkerströms. I affärsområdet Connectivity samlas verksamheten som inriktar sig ny teknologi med angränsning till radiostyrning.
Smarteq utvecklar och säljer avancerade antennsystem. WSI utvecklar och industrialiserar avancerade lösningar för IoT och avancerad radio. IIOX är levererar säkra implementationer inom industriell IoT och Satmission utvecklar och tillverkar system för mobil satellitkommunikation.

 

Organisation

 

Allgon group

Radiostyrning

Tele Radio Group
Åkerströms

Connectivity

 Smarteq Satmission IIOX WSI

 

 Koncernledning


Johan Hårdén, CEO Allgon

Johan Hårdén
CEO Allgon AB

Tillträdde bolaget 2016
Aktieinnehav: 128 609
Närståendes innehav: 0

Utbildning: Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Töre Service Center AB,
styrelseledamot Smarteq Wireless AB, Åkerströms
Intressenter AB, Åkerströms Björbo
AB, Allgon Supply AB, Wireless System
Integration Sweden Intressenter AB,
Wireless System Integration Sweden AB,
Industrial Internet of X AB, suppleant i
Hotelpocket AB

E-mail

+46 (0)733 859 219

Ola Samelius
Vice CEO Allgon AB
CEO Tele Radio AB

Tillträdde bolaget 2018
Aktieinnehav: 1 401 248
Närståendes innehav: 0

Utbildning: Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag: VD Tele Radio i
Lysekil AB (CEO Tele Radio Group),
styrelseledamot i Tele-Radio
International Holding AB, Akei AB,
JOBTech (HK) Co., Ltd., samt Ondico
Co,. Ltd., styrelseordförande alternativt
ledamot i samtliga Tele-Radio bolag
(17st), styrelsesuppleant i Onvako AB

E-mail

+46 (0)70 884 69 01

Sten Hildemar
CFO Allgon AB

Konsult sedan 2014
Aktieinnehav: 0
Närståendes innehav: 0

Utbildning: Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i
Recapital AB och Tenkob Invest AB

E-mail

+46 (0)708 790 503

Anna Stiwne

Anna Stiwne
CEO Åkerströms Björbo AB

Tillträdde bolaget 2017
Aktieinnehav: 0
Närståendes innehav: 0

Utbildning: Högskolan Dalarna

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

E-mail

+46 (0)702-447 716

Directors


 

Yasemin Heper Mårtensson
CEO Smarteq AB
E-mail
+46 (0)733-977 000

Christian Olsson
CEO Allgon Supply AB
E-mail
+46 (0)733 859 260

Jan-Åke Lindqvist
CEO WSI Sweden AB
E-mail
+46 (0)70 555 49 17