Connectivity


Inom Allgon bedrivs omfattande forsknings och utvecklingsarbete inom trådlös kommunikation, huvudsakligen inom radiostyrning genom Tele Radio och Åkerströms. I affärsområdet Connectivity samlas verksamheten som inriktar sig ny teknologi med angränsning till radiostyrning.
Smarteq utvecklar och säljer avancerade antennsystem. WSI utvecklar och industrialiserar avancerade lösningar för IoT och avancerad radio. IIOX är levererar säkra implementationer inom industriell IoT och Satmission utvecklar och tillverkar system för mobil satellitkommunikation.