Om Allgon


Allgon är en svensk företagsgrupp som verkar globalt och erbjuder produkter och system för industriella- och krävande miljöer. Samlat under Allgon ingår ett antal nischade bolag. Dessa bolag utvecklar, levererar och säljer robusta, trådlösa produkter och system vars syften är att effektivisera ditt företag och göra det mer konkurrenskraftigt i en allt mer digitaliserad värld.
Mod, nyfikenhet och satsning på skarpa, unga och innovativa ingenjörer gjorde oss till ett av Sveriges mest framgångsrika företag under 90-talet och telecom-eran. Det arvet i kombination med de nya Allgonbolagens strategiska och strukturella erfarenheter, ska vi vårda och använda oss av när vi nu står inför ett nytt teknikskifte.

 

Affärsidé och mål


AFFÄRSIDÉ

Allgongruppens bolag utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa produkter och system. Genom att samla relevant kompetens i en företagsgrupp skapar vi ett
erbjudande som gör det enkelt att modernisera, effektivisera och digitalisera din verksamhet, samt öka dess konkurrenskraft.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vår tillväxt skall i första hand ske organiskt och i andra hand genom förvärvande av etablerade och utvecklingsbara företag som kompletterar och agerar inom ramen av
Allgons erbjudande. Vi strävar efter en god riskspridning och bygger långsiktigt upp det nya Allgon med fokus på att skapa värde för våra aktieägare.

Förvärvsstrategi


 • Vår ambition är att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som verkar inom trådlös industriell kommunikation och bidrar till att hjälpa våra kunder att digitalisera sin verksamhet.
 • Förvärven ska fungera kompletterande inom ramen av Allgons vision men bibehålla sitt DNA. 

Organisation


Koncernledning

Johan Hårdén
CEO Allgon AB
E-mail
+46 (0)733 859 219

Sten Hildemar
CFO Allgon AB
E-mail
+46 (0)708 790 503
yasmin

Yasemin Heper Mårtensson
CEO Smarteq AB
E-mail
+46 (0)733-977 000

Christian Olsson
CEO Allgon Supply
E-mail
+46 (0)733 859 260
Jan-Åke WSI

Jan-Åke Lindqvist
Wireless System Integration
E-mail
+46 (0)70-555 49 17
Ola Samelius

Ola Samelius
Tele Radio AB
E-mail
+46 (0)70 884 69 01

Vår historia


I slutet av 40-talet grundades “Antennspecialisten”, det företag som över tio år senare kom att bli känt som Allgon. Bolagets historia är smått fantastisk och till största del en framgångssaga. Alla företag går upp och ned, det som dock verkar ha legat till grund för att Allgon mestadels gick upp, var företagets förmåga att anställa duktiga människor, gärna nyexaminerade, ge dem stort ansvar

och chansen att utveckla sin kunskap till Allgons fördel. Det skapades en särskild energi, en entreprenörsanda och en lust som genomsyrade företaget år efter år. Frågar du tidigare anställda, Allgoniter om deras gamla arbetsplats så återkommer de ofta till den speciella känsla som fanns inom Allgon. En mycket gedigen grund tycker vi och ett recept på framgång som är viktig att vårda.

 • 1947 – Torbjörn och Veronica Cramner grundar ”Antennspecialisten” som sedan blir Allgon. Fokus ligger på antenner till radio-apparater och bilantenner.
 • 1951 – Allgon flyttar från centrala Stockholm till förorten Åkersberga, där de stannar kvar till slutet av 90-talet.
 • 1960 – I slutet av 60-talet skiljde sig Torbjörn och Veronica Cramner och delade på företaget. Torbjörn fortsatte under namnet ”Allgon” och fokuserade huvudsakligen på HF-antenner för radio. Veronica döpte sin del till ”Carant” vilket var en förkortning av ”Car Antenna” som också reflekterade företagets produktportfölj.
 • 1974 – Allgon gick i konkurs. Man hade satsat mycket pengar på att utveckla och bygga stora 25-meters HF-antenner. Dessa användes för diplomatsamtal (under den här tiden fanns ju inga satellittelefoner). Det var dock en ekonomisk chansning att bygga dessa bjässeantenner, vilket dessvärre inte föll väl ut. Som räddare i nöden kom dock Hjalmar och Jonas Kämpe och köpte företaget.
 • 1989 – Allgon börsnoterades.
 • 1990-talet: Allgon växte så att det knakade, dominerade mobiltelefonmarknaden och blev en riktig folkhemsaktie. Strax innan milleniumskiftet producerade Allgon runt 100 miljoner mobiltelefonantenner per år.
 • 2000 – ”Carant”, Veronica Cramners tidigare del av Allgon blev uppköpt av Smarteq samtidigt som de också förvärvade en del av Allgon, – Allgon Application. Carant och Allgon som varit separerade i 30 år blev nu återförenade. Under den här perioden var Allgon ett av de största antennföretagen i världen. Då Kämpefamiljen sålt av sina aktiedelar i slutet av 90-talet förändrades en hel del och genom att bolaget var börsnoterat fanns intressenter på resterande delar av Allgon som kunde slås samman med andra eller säljas.
 • 2002 – Säljs mobilantenndelen av Allgon till det amerikanska företaget Centurion. De delar av Allgon som fanns kvar efter det slogs först ihop med LGP Telecom, innan de 2004 såldes igen till ett annat amerikanskt bolag; Powerwave.
 • 2005 – Inget av varumärket Allgon finns kvar.
 • 2015 – Ett nytt kapitel i Allgons historia börjar.