Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen.

På Allgon har vi en lång historia av att arbeta med trådlös kommunikation. Vi har på senare år fokuserat vår verksamhet mot marknaden för industriell radiostyrning där vi är bland de fem största aktörerna globalt. Industriell radiostyrning används inom en stor bredd av tillämpningsområden i såväl industrins produktion som i bygg- och transportsektorn.

Våra lösningar ofta har en central och affärskritisk roll i våra kunders produktion och deras medarbetares säkerhet.

Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom våra helägda dotterbolag Tele Radio och Åkerströms. Allgon investerar också i ny angränsande teknologi inom affärsområdet Connectivity. Allgon har omkring 390 anställda i 18 länder.

industriell radiostyrning
Industriell radiostyrning underlättar vardagen för många inom industrin