Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar, tillverkar och levererar lösningar inom industriell radiostyrning till kunder runt om i världen.

På Allgon har vi en lång historia av att arbeta med trådlös kommunikation. Huvudsakligen har vi på senare år fokuserat vår verksamhet mot marknaden för industriell radiostyrning där vi är bland de fem största aktörerna globalt. Industriell radiostyrning används inom en stor bredd av tillämpningsområden i såväl industrins produktion som i bygg- och transportsektorn.

Våra lösningar ofta har en central och affärskritisk roll i våra kunders produktion och deras medarbetares säkerhet. Huvudsakligen hjälper industriell radiostyrning till att effektivisera kundernas verskamhet.

Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom våra helägda dotterbolag Tele Radio och Åkerströms.

industriell radiostyrning
Industriell radiostyrning underlättar vardagen för många inom industrin