Affärsidé och mål


AFFÄRSIDÉ

Allgongruppens bolag utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa produkter och system. Genom att samla relevant kompetens i en företagsgrupp skapar vi ett
erbjudande som gör det enkelt att modernisera, effektivisera och digitalisera din verksamhet, samt öka dess konkurrenskraft.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vår tillväxt skall i första hand ske organiskt och i andra hand genom förvärvande av etablerade och utvecklingsbara företag som kompletterar och agerar inom ramen av
Allgons erbjudande. Vi strävar efter en god riskspridning och bygger långsiktigt upp det nya Allgon med fokus på att skapa värde för våra aktieägare.