Connectivity

Inom Allgon bedrivs omfattande forsknings och utvecklingsarbete inom trådlös kommunikation, huvudsakligen inom radiostyrning genom Tele Radio och Åkerströms. I affärsområdet Connectivity samlas verksamheter som inriktar sig mot ny teknologi som angränsar till radiostyrning.

Smarteq utvecklar och säljer avancerade antennsystem.


 WSI utvecklar och industrialiserar avancerade lösningar för IoT och avancerad radio.