Connectivity

Inom Allgon bedrivs omfattande forsknings och utvecklingsarbete inom trådlös kommunikation, huvudsakligen inom radiostyrning genom Tele Radio och Åkerströms. I affärsområdet Connectivity samlas verksamheter som inriktar sig mot ny teknologi som angränsar till radiostyrning.

Smarteq utvecklar och säljer avancerade antennsystem.