Förvärvsstrategi


  • Vår ambition är att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som verkar inom trådlös industriell kommunikation och bidrar till att hjälpa våra kunder att digitalisera sin verksamhet.
  • Förvärven ska fungera kompletterande inom ramen av Allgons vision men bibehålla sitt DNA.