Tele Radio logo

Tele Radio levererar ett bredare utbud av produkter för industriell radiostyrning. Företaget grundades i Lysekil 1955 och har sedan dess utvecklats till en expansiv global aktör och är sedan 2018 en del av Allgongruppen.

Bolaget har ett brett utbud av lösningar för olika industriella tillämpnings-områden. Bolaget levererar huvudsakligen fyra olika system till marknaden:

  • T20/T60 – Enklare system till mindre komplexa lösningar där hög skyddsklass inte är nödvändigt.
  • Panther – Avancerat system som tillåter viss anpassning till kundens behov.
  • Tiger – Avancerat system med hög säkerhetsklass för komplexa applikationsområden.
  • Puma – Mycket avancerat system med hög säkerhetsklass, främst tillämpbart mot fordonsmarknaden.

Tele Radio levererar till den globala marknaden som de når genom ett brett distributionsnät med egna dotterbolag och partners runt om i världen. Huvudkontoret finns i Askim, Göteborg.

Ola Samelius

Executive president Allgon AB, CEO Tele Radio AB
Visa mer

Tillträdde bolaget 2018
Anställd i Tele Radio sedan 2004

Utbildning: Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag: VD Tele Radio i
Lysekil AB (CEO Tele Radio Group),
styrelseledamot i Tele-Radio
International Holding AB, Akei AB,
JOBTech (HK) Co., Ltd., samt Ondico
Co,. Ltd., styrelseordförande alternativt
ledamot i samtliga Tele-Radio bolag
(17st), styrelsesuppleant i Onvako AB

https://www.tele-radio.com