Presentationer

 

Här kommer vi publicera offentliga presentationer av Allgon.

Telekonferenser över rapporter

Den 28 Februari 2019 – kl. 10.00
Live och arkivsändning på https://tv.streamfabriken.com/allgon-q4-2018
Telekonferens – presentation i PDF (Bokslutskommuniké 2018)

Den 29 November 2018 – kl. 10.00
Live och arkivsändning på https://tv.streamfabriken.com/allgon-q3-2018
Telekonferens – presentation i PDF (Q3 2018)


Aktiedagen i Göteborg – 24/9 2018

Presentatör: Johan Hårdén, CEO Allgon AB