Allgon AB (publ):s ansökan om avnotering av aktier från Nasdaq Stockholm godkänd

Publish Date: 16 februari, 2021 17:00

Som tidigare kommunicerats av Allgon AB (publ) (”Allgon”) genom pressmeddelande publicerat den 15 februari 2021, har styrelsen i Allgon beslutat att ansöka om avnotering av Allgons aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Allgons aktier är den 2 mars 2021.

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 17.00 (CET).

Allgon AB (publ):s ansökan om avnotering av aktier från Nasdaq Stockholm godkänd
Tillbaka