Allgon ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Publish Date: 15 februari, 2021 20:00

Styrelsen för Allgon AB (publ) (”Allgon”) har beslutat att ansöka om avnotering av Allgons aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Allgon erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Bure Equity AB (publ) (”Bure” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 22 december 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 13,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Bure meddelande genom pressmeddelande den 5 februari 2021 att Budgivaren, efter redovisning av likvid, kommer att inneha sammanlagt 52 394 906 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 93,2 % av det totala antalet aktier och röster i Allgon och förklarade att Erbjudandet följaktligen kommer att fullföljas.

Sedan Erbjudandet förklarades ovillkorat genom pressmeddelande den 5 februari 2021 har Bure hemställt att Allgons styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets aktie från First North. Bure har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Allgon beslutat att ansöka om avnotering av Allgons aktie från First North. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Allgon erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Informationen lämnades, genom nedanståends kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 20.00 (CET).

Allgon ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market
Tillbaka