Allgon öppnar i USA:s industribälte

Publish Date: 11 januari, 2021 08:30

Allgons dotterbolag Tele Radio öppnar verksamhet för industriell radiostyrning i den största staden i delstaten Minnesota, Minneapolis. – Vårt Minneapolis-kontor sätter oss mitt i en av USA:s största industriregioner. Det är ett viktigt steg i Allgons expansionsplan där vi växer organiskt och samtidigt är öppna för att köpa bolag, säger Johan Hårdén, vd Allgon. Dotterbolaget Tele Radio siktar här på att nå större amerikanska industrikunder. – Att vi finns på plats med lokal branscherfarenhet stärker snabbt vår förmåga att anpassa vår industriella styrning och ge bästa tänkbara service, säger Ola Samelius, vd Tele Radio.

Allgon finns idag på 19 marknader. Sedan flera år har koncernen kontor i sydöstra USA. Landet står idag för 11 procent av Allgons försäljning. Utifrån att USA är en tredjedel av världsmarknaden, så räknar Allgon fortsatt med stort utrymme att växa ytterligare.
– Vi växlar upp i USA just nu, för vi har precis färdigställt utvecklingen av våra nästa generation komplexa industristyrning Puma som särskilt passar den tunga industrin i USA. Här kan vi snabbt ge krävande kunder de bästa lösningarna på ett nytt sätt, säger Ola Samelius.
 
USA nyckel till världsmarknaden
Etableringen i Minneapolis följer Allgons långsiktiga plan om geografisk expansion. Pandemin har varken påverkat tidplanen eller förväntningarna. Allgons produktion i Vietnam och Kina är också väl rustade för att följa expansionen.
– USA:s industribälte i norr är en av världens stora industriregioner. Ska vi nå målet att bli en av världens ledande aktörer i industriell radiostyrning, så är det självklart att vi ska verka, bli starkare och driva på utvecklingen i industribältet i Minnesota, säger Johan Hårdén, vd Allgon.
 
USA växer starkt
Efterfrågan i USA växer idag starkt, närmast lika starkt som i Europa. Marknaderna för industriell styrning motsvarar i dag 250 respektive 550 MEUR per år. Allgons erfarenheter från Europa väntas även bli mycket viktiga i USA.
– På vår hemmaplan Europa är kraven på exakthet och tillförlitlighet betydligt högre ställda. Det ger oss en fördel när vi kommer från Europa till USA. Vi ska hela tiden vinna på kvalitet och anpassning. Lågprissegmenten får andra ta hand om, säger Johan Hårdén.
 
Expansionen fortsätter
Senaste året har Allgon öppnat försäljningskontor i Indien, Brasilien, Frankrike och Ryssland. Dessa marknader utvecklas enligt plan, och varje marknad väntas vara lönsamma inom 2-3 år. Samma plan gäller för Minneapolis-kontoret. 
– Med Minneapolis har Allgon nu 20 dotterbolag med försäljning runtom i världen. Att finnas på plats på nya marknader är Allgons huvudsakliga modell för expansion. Nya etableringar är avgörande för att verkligen möta nya kunder höga krav. Det är vår i särklass viktigaste tillväxtmotor, säger Johan Hårdén, vd Allgon.

Allgon öppnar i USA:s industribälte
Tillbaka