Allgon utökar expansion i Tyskland

Publish Date: 16 november, 2020 08:42

Europas tyngsta industriregion, Tyskland, växer återigen snabbt. Särskilt märks det inom industriell radiostyrning. Allgon öppnar därför ett tredje säljkontor i västra Tyskland, inom ramen för Allgons dotterbolag Tele Radio.

– Tyskland har återvänt snabbt efter pandemin. Här kan vi växa starkt över tid. För att behålla hög kvalitet i sälj, anpassningar och service, utökar vi nu vår kapacitet, säger Ola Samelius, vd Tele Radio.

Allgon finns idag på 18 marknader. Sedan två årtionden har koncernen verksamhet i Tyskland. Landet står idag för hela 18 procent av Allgons försäljning. Kommande åren väntas Tyskland växa ytterligare i betydelse. Speciellt Nordrhein-Westfalen med tung industri och stålproduktion.
– Vår tillväxtplan fokuserar både på mogna och unga marknader, som senaste året i Brasilien, Frankrike och Ryssland. Vi har även öppnat ytterligare ett säljkontor i Sverige, säger Samelius.

Efter första vågen av pandemi, hämtar sig Tyskland nu snabbt, samtidigt tar landets industri marknadsandelar i Europa och övriga världen.
– Särskilt i västra Tyskland finns många starka lokala industribolag. För att effektivare driva på och fånga den lokala tillväxten, behöver vi verka ännu mer nära bolagen. Lägg till att vårt nya styrsystem Puma kan passa mycket väl här, säger Ola Samelius.

Tyskland en nyckelmarknad

Efter den första vågen av pandemin har Allgon noterat en stark återhämtning på flera marknader, med stor export som Tyskland, Sverige, Holland och Schweiz. Tyskland är särskilt strategiskt viktigt för hela Allgons tillväxt, påpekar Allgons vd Johan Hårdén.
– Allgons mål att bli världsledande kräver att vi tar en stark roll på avgörande marknader. Tyskland är definitivt en sådan nyckelmarknad. Genom att bli huvudleverantör till flera tyska industribolag kan vi sedan följa dem ut i världen, säger Johan Hårdén, vd Allgon.

Fler möjligheter att expandera

Allgon har fler planer för internationell expansion, redan i år.

– Vi har långt framskridna planer på minst en internationell marknad. Sedan har vi ytterligare marknader som står på kö. Så fort vi identifierat en marknad och rätt personer, så finns det ingen anledning att vänta. Varje etablering är ju lönsam redan inom ett par år, säger Johan Hårdén.

För mer information, kontakta:

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19                                           

Ola Samelius, VD Tele Radio, vVD Allgon
o.samelius@tele-radio.com
070-884 69 01
 

Tillbaka