Allgons dotterbolag Smarteq tar pionjärorder för V2X till elbilstillverkare

Publish Date: 9 november, 2020 08:30

Antennutvecklaren Smarteq tar nu sin första order inom V2X-teknik där fordon kan ta emot och sända data mellan varandra och till lokal infrastruktur. Värdet av första utvecklingsarbetet motsvarar omkring 2 MSEK under de kommande två åren.
– V2X-tekniken är ett område med snabb tillväxt. Här ser Smarteq en stor potential särskilt inom specialanpassade och kommersiella fordon. Vår första V2X-order kommer däremot från en nystartad europeisk elbilstillverkare, säger Yasemin Heper Mårtensson VD på Smarteq.

Nu tar bolaget första ordern inom nästa tekniksteg; V2X, där fordon kan dela data med andra fordon och även i direktkontakt med trafikljus, väderlagsvarningar och laddstolpar. Exakt vilka fordon som Smarteq ska leverera till, vill den nya el-bilstillverkaren däremot vänta med att berätta.
– Fordonssektorn kan med V2X-tekniken väsentligt bidra till att öka säkerheten, effektiviteten och även spara energi. Vi ser en stor potential för tekniken i kommersiella fordon, säger Heper Mårtensson.

– Till den nya kunden kommer vi att leverera samtliga antenner för positionering, wifi, cellulärt inklusive 5G samt V2X, säger Heper Mårtensson.

Genom att koppla upp fordonen med varandra kan de bidra till att optimera prestandan i transportsystemet. Här ska Smarteq knyta ihop sin långa erfarenhet av både fordon, laddstolpar och fjärravläsning av elmätare.
– Med hjälp av V2X-tekniken blir fordon smartare när de kan sända och ta emot kritisk data direkt med varandra i realtid. Antenner med hög tillförlitlighet är en förutsättning för att det ska fungera. Fordon kan automatiskt varna andra fordon för blixthalka, stillastående fordon, gående eller cyklister, och därmed bidra till att minimera antalet olyckor i trafiken, säger Heper Mårtensson.

Utbytet av data och erfarenheter väntas dessutom bli en särskilt viktig fråga i takt med allt fler självkörande fordon på marknaden.
– Tillförlitliga antenner är en kritisk del i fordon och alla uppkopplade maskiner, som kan göra stor nytta i samhället genom att öka trafiksäkerheten, med effektivare trafikflöden och mer energismarta lösningar. Här kan Smarteq bli en nyckelaktör, säger Heper Mårtensson.

 

För mer information, kontakta:

Johan Hårdén, VD Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19
 

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser. 

Tillbaka