Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon

Publish Date: 25 februari, 2021 10:40

Vid extra bolagsstämman i Allgon AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Sophie Hagströmer till ny styrelseordförande och Trolle Sahlström till ny styrelseledamot.

För mer information vänligen kontakta:

Sophie Hagströmer
Styrelseordförande Allgon
0701-89 62 11
sophie.hagstromer@bure.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 10.40 (CET).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon
Tillbaka