Radiostyrning i marin miljö

Allgon, Tele Radio

Ingenjörsföretaget Yektamak Makina har utvecklat en radiostyrd mobil lastningsplattform för att kunna flytta på tunga ståldetaljer på t.ex. skeppsvarv. Lastaren som syns på bild nedan är byggd för att kunna bära vikter om upp till 40 ton. Lastaren är radiostyrd via Tele Radios radiostyrningssystem Tiger.

Genom att styra lastaren med radiostyrning kan operatören lätt flytta sig mellan olika platser i tillverkningsmiljön. Detta medför att operatören ej är bunden till olika kranar för lyfthjälp. Alltså kan lastning göras i en del av lagerbyggnaden varefter man flyttar sig till tillverkningsområdet där delen behövs. Som ett resultat av detta förenklar man tillverkningsprocessen och underlättar logistiken. Operatören kan även röra sig fritt runt lastaren för att hela tiden befinna sig på den plats där man har bäst överblick och är utom fara för övrig verksamhet i området.

Tigersystemet integreras via CAN (en typ av fältbuss som används för att koppla samman automationsutrustning). Men varför är detta viktigt i sammanhanget? Därför att Tigersystemet har förutsättningarna för fältbuss vilket underlättar för tillverkaren vid konstruktion av lastaren.

Radiostyrd lastare från Yektamak Makina

Radiostyrning med Tiger

Tiger är ett SIL3- och PLe-certifierat radiostyrningssystem. Certifieringarna som systemet innehar är en av branschens högsta krav på utrustning som kan kontrollera andra maskiner vilket innebär att Tigersystemet är ett mycket säkert system. Med Tiger kan man styra krävande applikationer i väldigt krävande miljöer vilket passade väl in på tillverkarens kravspecifikationer.
Sändarna i familjen finns både i tryckknappsvarianter och i joystickutförande. De olika sändarna finns med eller utan skärm för att visa data kring användningen.

  • Tiger G2 är radiostyrning för komplexa applikationer. En sändare kan kontrollera upp till 15 mottagare.
  • Anpassningsbar räckvidd upp till 1000 meter.
  • Duplex kommunikation, CANopen och Modbus.
Film från Tele Radio