”SSAB allt effektivare” (del 3)

Allgon, Claes Hemberg, Film,

När järnet smälter vid 1 538 grader eller föraren ska flytta block på många ton, så är radiostyrning ett praktiskt verktyg. Dessutom ger styrningen fördelar som effektivitet, kontroll och planering får jag lära mig på plats hos SSAB i Oxelösund.

I staden Oxelösund heter den största stadsdelen SSAB. Den täcker tre kvadratkilometer, har nyss fyllt 100 år finns idag i 50 länder, är 15 000 anställda och världsledande inom specialstål. Här anpassas stålet till olika egenskaper för exempelvis bilar, kranar, maskiner, gruvor mm. Över SSABs vida fabriksområden rullar det förbi så kallade torpedvagn som transporterar många ton glödande råjärn. Men ingen människa är i närheten. Styrningen sker över radio.

”Idag leds de flesta vagnar, kranar och portar med hjälp av radiostyrning. Det rör sig om hundratals styrningar,” berättar Anders Jansson, elektroingenjör SSAB i Oxelösund.

Sedan årtionden har radiostyrning varit en ryggrad för att nå effektivitet och säkerhet på den utbredda dygnet-runt-öppna anläggningen.

Bred användning

Radiostyrningen samlar även på sig data om förare, kranar, klockslag och vikter. Så har data kring produktionen blivit en viktig råvara i sig.

”Data från radiostyrningen kan vi använda för att göra verksamheten ytterligare mer effektiv”, säger Jansson.

Om kranarna ofta lyfter maxvikt så kan SSAB jobba snabbare. Å andra sidan slits kranarna snabbare och behöver bytas ut oftare. Det blir en balansgång att räkna på.

”Även servicen har blivit mer central. När vi vet hur en kran används kan sätta in rätt service och få den att hålla längre och även bättre planera inköp av nästa kran. Så kan styrningen också spara både arbete, produktionsstopp och inköpskostnader”, säger Jansson.

Effektivare möjligt

Radiostyrningen kan framöver även hjälpa till mer direkt. Idag behöver föraren gå till kontrollrummet för att där i en pärm läsa in beställningen till nästa lastning. Med mer smarta uppkopplingar går det att effektivisera.

”Kanske kan vi ha datan direkt i våra skyddsglasögon. Det skulle spara tid.”

Inom onlinehandeln arbetar de en hel del med öronsnäcker för att ge medarbetare rätt kundinformation.

”Öronsnäckor skulle vara möjligt även inom industrin. I bullriga miljöer kanske en signal i glasögonen är att föredra, och i andra miljöer kan det vara tvärt om. Varje medarbetare skulle själv kunna välja, säger Jansson.

Data kräver kompetens

En utmaning är att analysera alla data och föreslå konkreta åtgärder. SSAB har här en egen analysavdelning. Samtidigt skulle data från andra liknande verksamheter kunna tjäna som bra underlag och erfarenhet. Här skulle industrin inom radiostyrning kunna hjälpa till med databaser, jämförelsetal och erfarenheter av olika åtgärder.

Ergonomi tydlig fördel

Styrningen via radio har även bidragit med bättre ergonomi för medarbetare och även ersatt arbetskraft när radiostyrningen förenklat processer.

”Förr skyllde många kollegor på radiostyrningen när verksamheten låg stilla. Så är det inte längre. Idag är radiostyrningen säkrare och hjälper oss tvärt om att nå målet om att rulla 24/7,” säger Jansson.

Text: Claes Hemberg

Läs även om Claes besök på Tele Radio