Tele Radio levererar radiostyrning till Buffalo Turbine

Allgon,
Turbinblås från Buffalo Turbine

Allgons dotterbolag Tele Radio har erhållit en order från Buffalo Turbine i USA av industriell radiostyrning till turbinblåsutrustning uppgående till 4 MSEK. Ordern kommer att börja levereras under 2020.

Det amerikanska turbinblåsarföretaget Buffalo Turbine köper radiostyrningsutrustning i form av Panther-systemet till sin line av turbindrivna blåsmaskiner.

Sedan 1945 har Buffalo Turbine fokuserat på att utforma och bygga produkter av högsta kvalitet inom sin bransch.
Företaget tillverkar en komplett serie av damm-, kemikalie- och lövblåsare, alla tillverkade i USA. Buffalo Turbine affärsidé är tillverka maskiner i hög kvalitet för att kunna erbjuda marknaden mycket hållbara och pålitliga produkter. Bolaget erbjuder tio års garanti på sin utrustning vilket visar att produkten genomgående håller mycket hög kvalitet.

Storstädning i parkmiljö.
Foto: Buffalo Turbine

Buffalo Turbines mål har alltid varit att tillhandahålla blås- och avdammningsutrustning för marknaderna jordbruk, militär och kommunalt bruk. Buffalo Turbine fick snabbt världsomspännande berömmelse för sina kraftfulla kvalitetsprodukter. På 80-talet begärde den amerikanska militären att Buffalo Turbine skulle hjälpa till att etablera en militärstandard för sprut- och dusterenheter. Företagets utrustning kan ses användas i många områden som till exempel golvbanor, parker, asfaltsläggning, solfarmsparker, flygplatser och racerbanor för att bara nämna några.

Vattendimma läggs över rivningsarbetet för att minska dammspridning
Foto: Buffalo Turbine

Buffalo Turbine använder radiostyrning för ge operatören bättre kontroll över utrustningen på distans vilket minskar risken för bullerskador, samtidigt som den effektiviserar styrningen av maskinen som tidigare utförts med flera olika system eller kontrollpunkter. Med hjälp av radiostyrningen kan justeringar göras av till exempel motorhastighet, blåsvinkel och av/på-funktioner för att nämna några funktioner.

Perfekt green
Foto: Buffalo Turbine

Vi är stolta över att Buffalo Turbine återigen väljer Tele Radio som leverantör av radiostyrning till sin utrustning. Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera radiostyrningslösningar som både möter kundens höga kvalitets- och säkerhetskrav och samtidigt säkerställer flexibel användning i mycket krävande industrimiljöer. Orderns omfattning visar att efterfrågan på industriell radiostyrning är fortsatt stark.

Miguel Tellez, VD på Tele Radio LLC
Handsändare ur Panthersortimentet

Buffalo Turbine är kund till Tele Radio sedan tidigare och väljer att fortsätta med samarbetet vilket återigen bevisar de långa kundrelationerna som exitserar i affärsområdet radiostyrning.

Ordern kommer att börja levereras under 2020. Läs mer om Tele Radio.