Satmission AB, etablerade sedan 2004 med säte i Kalix, utvecklar, tillverkar, säljer och tillhandahåller service för mobila kommunikationslösningar för att sända bild, ljud och data över satellit. Satmissions kundsegment består av större TV och Radiostationer, statliga organisationer samt telekomföretag. Vi riktar oss idag också mot mindre aktörer såsom serviceleverantörer, tidningar, idrottsorganisationer etc. vilket har möjliggjorts genom lägre kostnader för utrustning och användande av 3G/4G/Wifi/Streaming-teknologi.

Produkterna Satmission tillhandahåller inkluderar portabla så kallade Drive Away och Fly Away system, både motoriserade auto-tracking modeller likväl som manuella Fly Away modeller. Vi erbjuder antennstorlekar från 1.0 meter upp till 2.4 meter med intelligenta system för att styra och monitorera systemen.

Satmission levererar nyckelfärdiga lösningar inkluderande konsultation, installation, idrifttagning och projektledning för DSNG system, nätverk och markstationer, allt enligt kundens specifikationer.

 

www.satmission.com