VD har ordet – tredje kvartalet

Allgon,

För ett år sedan tog vi ett historiskt steg och samlade två av världens främsta bolag inom radiostyrning. Över en natt växte vi över 200 procent. Det var modigt och nytänkande i en traditionsrik industri. Genom våra två starka svenska bolag Åkerströms och Tele Radio blev vi i ett slag topp fem i världen, med kunder runt om i Norden, Europa och övriga världen.

” Den ökande efterfrågan på industriell radiostyrning går hand-i-hand med kundernas ambitioner att öka sin automatisering och drivs på av de starka trenderna med effektivisering och digitalisering.”

Johan Hårdén, Koncernchef & VD Allgon AB

Sedan 1950-talet har svensk radiostyrning styrt en rad maskiner och verktyg i världens industrier. Vi har effektiviserat industrin samtidigt som vi ökat säkerheten och förbättrat arbetsmiljö. Och uppgiften växer fortfarande. Det visar inte minst branschens globala tillväxt som de senaste åren varit 10-12 procent per år. 100-talet bolag i vår bransch producerar radiostyrning på en växande marknad som uppskattas vara värd 6-8 miljarder på årsbasis. Den ökande efterfrågan på industriell radiostyrning går hand-i-hand med kundernas ambitioner att öka sin automatisering och drivs på av de starka trenderna med effektivisering och digitalisering.

Länge har bolagen inom framför allt europeisk industriell radiostyrning talat om mer samverkan och samgåenden. Ändå har det inte hänt. Orsaken är en fragmenterad marknad med ofta starkt specialiserade bolag och kundrelationer som sträcker sig över flera årtionden. Ändå har vi lyckats ta steget, då vi för ett år sedan sammanförde två starka bolag, genom att bejaka olikheterna hos Åkerströms och Tele Radio. Dessa bolag samverkar nu på områden där det är smart och vettigt, samtidigt som vi bygger två enskilt starka ben med långa kundrelationer och goda, stabila marginaler. Allgons ryggrad är radiostyrning. Inom radiostyrning finns idag många internationella bolag där Allgon kan vara en enande kraft, som effektiviserar och bidrar med nya kundvärden. Kring denna uppgift vill vi samla våra bolag. För att stärka denna inriktning kan vi komma att göra kompletterande förvärv inom industriell radiostyrning eller avyttra dotterbolag inom Connectivity.

”Den goda efterfrågan på Allgons produkter och lösningar för industriell radiostyrning fortsatte under kvartalet. Ett exempel på detta är Åkerströms som i oktober mottog en radiostyrningsorder från den världsledande tillverkaren av höghållfast stål, SSAB.”

Johan Hårdén

Försäljningen under det tredje kvartalet var fortsatt stark och vi fortsätter att bibehålla goda marginaler. Omsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 132,6 (90,8) MSEK med ett EBITDA på 23,8 (-0,1) MSEK och för årets första nio månader uppgår omsättningen till 429,6 (192,2) MSEK med ett EBITDA på 76,6 (6,2) MSEK.

Den goda efterfrågan på Allgons produkter och lösningar för industriell radiostyrning fortsatte under kvartalet. Ett exempel på detta är Åkerströms som i oktober mottog en radiostyrningsorder från den världsledande tillverkaren av höghållfast stål, SSAB. Ordern består av Åkerströms robusta radiostyrningssystem avsett för utbyten av befintliga äldre Åkerströms radiosystem för öppning/stängning av alla SSAB:s industriportar och grindar. Tredje kvartalet påverkas av säsongsvariationer på grund av semestrar i juli-augusti, vilket gör kvartalet något lugnare.

Vår tillväxtstrategi handlar både om att växa i befintliga och nya marknader genom vårt egna distributionsnät globalt (Tele Radio), i kombination med OEM-affärer där vi jobbar nära ledande nordiska industriella aktörer och når ut med våra produkter globalt (Åkerströms). Vi ser också tillväxtpotential i vår befintliga kundportfölj genom merförsäljning av eftermarknad och service.

Under kvartalet har Tele Radio expanderat till tre nya marknader genom nya dotterbolag i Brasilien, Ryssland och Frankrike, tre viktiga och intressanta marknader med stor utvecklingspotential och växande efterfrågan på industriell radiostyrning. Allgons globala räckvidd skapar diversifiering och innebär att vi blir mindre känsliga för lokala störningar i konjunkturen. Vår expansion till nya marknader ger oss goda möjligheter till att ta marknadsandelar på en fortsatt fragmenterad, global marknad. Allgons modell för geografisk expansion är effektiv och lönsam där vi ser att vi kommer att ha goda möjligheter till att bygga volym i dessa marknader över tid.

Jag ser med tillförsikt på kommande kvartal och vårt långa mål står fast oavsett konjunkturläge – vi ska fortsatt skapa tillväxt med lönsamhet och vara en drivande kraft inom industrins ökade effektivisering genom ständigt smartare radiostyrning i Norden, Europa och i övriga världen.


Johan Hårdén
VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 13 november

Läs hela kvartalsrapporten för juni-september 2019 här