VD-intervju: Johan Hårdén

Allgon

Allgons VD & koncernchef, Johan Hårdén intervjuas av Claes Hemberg om hur året 2020 inleddes, om Allgon skall göra förvärv och hur bolaget tänker växa.

Claes: Närmaste åren kan vi se framåt mot stora kliv framåt i branschen radiostyrning. Det gäller teknik, marknad och sammangående. En stark drivande kraft här är svenska Allgon, med dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio.

Branschen och bolagen år 2020

Claes: Hur utvecklas branschen och bolagen år 2020?

Johan: Allgon kom in i 2020 med full tillväxttakt från 2019 och då framförallt med Centraleuropa som den viktigaste marknaden för Allgon. Även USA som har en väldigt stor tillväxtmöjlighet, dock krävs där är en annan typ av kundbearbetning eftersom dom inte har samma kvalitetsmedvetande jämfört till exempel med andra mer mogna marknader.
Asien har också en stor tillväxtpotential tillsammans med den Australiska marknaden. Sen har vi dessutom etablerat tre spännande marknader genom nya dotterbolag, Brasilien, Frankrike och Ryssland. Alla dom här var för sig har stora tillväxtpotentialer.

Våren 2020

Claes: Hur var våren 2020?

Johan: Vi kom in i våren med full aktivitet, från 2019 tar vi med oss de tillväxtmarknader vi etablerade då. Samtidigt såg vi hur effekterna av Covid-19 tog fart, vi genomförde då insatser för att skydda verksamheten. Vår decentraliserade modell med bolag över hela världen gjorde att vi kunde nyttja dessa resurser fullt ut. Samtidigt har vi lyckats renodla verksamheten och efter första halvåret blickar vi framåt på tillväxten.

Växa organiskt och genom förvärv

Claes: Ni växer organiskt och genom förvärv, hur ser det ut i år?

Johan: Vi fortsätter vår tillväxtplan genom att etablera nya dotterbolag via Tele Radios modell. Vi analyserar den geografiska marknaden efter områden som är intressanta att etablera inom. Vi har också Åkerströms som har en lång erfarenhet i branschen och som har sin drivkraft i effektivisering av industrin vilket skapar tillväxt. Tillsammans med Tele Radio har vi 10 000 kunder och tittar man över en konjunkturcykel så ligger dom mellan 10-20 % i tillväxt – den sortens tillväxt är vad vi kan räkna med inom vår nisch på den globala marknaden.

Claes: Och sedan vill ni göra förvärv också?

Johan: Det stämmer! Om du tittar på branschen globalt sett är den värderad till ca åtta-tio miljarder svenska kronor. Tittar vi på antalet aktörer så är det ett 30-tal utspridda i världen. Vårt tillvägagångssätt är att fundera på vilka som passar in på Allgon? Tekniken är inte nödvändigtvis det centrala då vi har två bra plattformar när det gäller Åkerströms och Tele Radio. Viktigare är att tänka geografiskt, hur kan vi addera en ännu större kundbas. Som nästa steg kommer vi titta tillsammans med bolagen på hur vi kan rationalisera och kanske välja färre utvecklingsplattformar – det är en tydlig synergi vi har.

Över en konjunkturcykel så ligger dom mellan 10-20 % i tillväxt – den sortens tillväxt är vad vi kan räkna med inom vår nisch på den globala marknaden.

Johan Hårdén, VD Allgon

Att utveckla affären

Claes: Ni utvecklar affären i kundbasen, hur gör ni det?

Johan: Ett exempel är gruvindustrin där vi har jobbat i projekt tillsammans med dotterbolaget Åkerströms, Vinnova och en större aktör och kund. Där har vi ett exempel på där radiostyrningslösningen fanns på plats där behovet av en effektivisering och en form av digitalisering behövdes. Vi utvecklade en tjänst där vi kan se antalet lyft man gör med utrustningen men också vem som använt den och hur länge. Detta är en form av datainsamling som skapar mervärde, ytterligare tjänster och ytterligare merförsäljning till Allgon.

Radiostyrningsbolagen

Claes: Du har två dotterbolag inom radiostyrning, Åkerströms och Tele Radio med Anna och Ola som VDar. Hur matchar du de här två verksamheterna tillsammans?

Johan: Till att börja med så har Åkerströms sitt fokus på den tunga basindustrin där dom jobbar väldigt nära kunderna och utvecklar dom tjänster och produkter som dom efterfrågar.
När det gäller Tele Radio så har dom en expansiv, aggressiv tillväxtplan och det gör att dom snarare kompletterar varandra genom att dom har olika angreppssätt mot den kundbasen som finns.

Vi har en stor möjlighet i Allgon med dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms med den samlade erfarenheten dom har. Bolagen har många års erfarenhet inom effektivisering och digitalisering så har vi ett stort försprång med våra 10 000 kunder.

Johan Hårdén

Claes: Är det någon fråga som omvärlden inte uppfattat när det gäller industriell radiostyrning framöver?

Johan: Min egen reflektion är den effektivisering och påskyndande digitaliseringen som sker. Vi har en stor möjlighet i Allgon med dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms med den samlade erfarenheten dom har. Bolagen har många års erfarenhet inom effektivisering och digitalisering så har vi ett stort försprång med våra 10 000 kunder. Detta medför en unik möjlighet att växa med marknaden och hela tiden följa med på ett bra sätt.
Vi har nya teknikplattformar på plats som vi kan erbjuda våra kunder. Radiostyrning erbjuder också som alltid också en högre säkerhet för operatörerna där vi kan reducera skador på arbetsplatserna. För att summera har vi en jättestor möjlighet inför framtiden.

Läs också: