Hur fungerar radiostyrning

Enkelt beskrivet är radiostyrning ett sätt att göra styrning av en maskin trådlös istället för traditionell sladdstyrning eller fast manöverpanel. Det fungerar genom montage av en radiomottagare på applikationen som skall styras. Mottagaren kommunicerar sedan med en handsändare som skickar de kommandon som den gamla sladd- eller den fasta styrningen hade gjort. Ändamålet är förbättrad säkerhet och effektivitet.

Bekvämt med större säkerhet

Med trådlös kontroll är säkerhet och bekvämlighet i fokus. En uppenbar fördel är att du inte behöver gå fram till maskinen och tillbaka för att manövrera den. Användaren kan befinna sig på lagom avstånd, istället för att begränsas av en kontrollpanel eller trådbunden kontroll. En trådlös styrning är inte heller i vägen för användaren, så som ett kabelbaserat system skulle vara. Kabeln är både ett hinder för arbetet och en säkerhetsrisk, man kan snubbla på den och den är känslig för slag och frätskador. Att behöva reparera en kabelstyrning mitt under ett arbetspass kan bli både kostsamt och tidskrävande, inte minst om det händer utanför de vanliga arbetstiderna.

Ökad säkerhet med industriell radiostyrning

Rörelsefrihet och trygghet

Med trådlös radiostyrning har du total rörelsefrihet när du styr en press, en flistugg, en högtryckspump eller en lift- eller hissanordning, med den betryggande vetskapen att nödstoppsfunktionen alltid är inom säkert räckhåll.
En trådlös fjärrstyrning bidrar avsevärt till att begränsa risker på arbetsplatsen. Våra produkter är certifierade enligt högsta möjliga industristandard för att säkerställa att allt fortsätter att fungera även i de tuffaste miljöerna. De system som har de högsta säkerhetskraven är certifierade enligt SIL3, PLd eller PLe. För de här systemen ser de dubbla säkerhetsreläerna till att du behåller kontrollen över din maskin, även om ditt radiostyrningssystem skulle ha dragit på sig en skada eller slitage.

Ökad säkerhet med industriell radiostyrning

Varför radiostyrning är säkrare än kabelstyrning

Radiostyrning har ett stort övertag gentemot traditionell kabeldriven styrning. Utöver de redan nämnda fördelarna, har våra system olika egenskaper som ökar säkerheten, som justerbar räckvidd. Detta innebär att en utvald yta kan registreras för sändaren inom vilken kommunikationen mellan maskin och sändare fungerar. Den kan stängas av i maskinens direkta närhet – där det är farligt – och även på alltför långt avstånd, där användaren har otillräcklig sikt. Med en kabelstyrd lösning är en sådan funktion svår, om inte omöjlig, att uppnå.
För att förhindra att en maskin tas i kontroll av fler än en sändare eller att signalen bryts, har våra sändare också ett unikt lösen. Uppstartsproceduren kan i sig säkras med hjälp av en pinkod och/eller avståndsdetektor.

Ökad säkerhet med industriell radiostyrning

Oberoende granskning och certifiering

I många fall utför tillverkare av maskiner och komponenter inspektionerna för de obligatoriska säkerhetsklassningarna och redovisningarna på egen hand. Men i vilken utsträckning tillverkaren faktiskt har utfört testerna och analyserna enligt de krav som ställts upp, är svårt för slutkunden att kontrollera.
Vi är medvetna om att våra sändare och mottagare används i riskfyllda sammanhang. För att kunna garantera den högsta graden av säkerhet, granskas produkterna oberoende av ett erkänt certifieringsorgan.

Läs mer om våra bolag som levererar radiostyrning, Tele Radio samt Åkerströms.